Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister

De partijtop van CD&V heeft beslist om Jo Brouns aan te stellen als Vlaams serve van Landbouw, Economie, Werk, Innovatie en Sociale Economie. Hilde Crevits neemt de bevoegdheden van Wouter Beke over pass on vorige week ontslag nam. Zij krijgt de portefeuille Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding.

Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister

Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister
Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister

Nadat Wouter Beke zijn ontslag aankondigde, begonnen al snel de speculaties over zijn opvolger. Eén van de pistes pass on al snel naar voor kwam, was dat serve Crevits zou doorschuiven naar Welzijn en dat iemand anders zou aangeduid worden als haar opvolger, bij voorkeur iemand uit de provincie Limburg.

Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister

Tijdens de start van de Week van de Korte Keten afgelopen end of the week liet Crevits nochtans verstaan dat ze graag serve van Landbouw wou blijven. “Ik was enorm vereerd dat ik eindelijk de portefeuille Landbouw mócht krijgen, na tien jaar ministerschap in de Vlaamse regering. En ik doe het, ondanks alle moeilijkheden, enorm graag. Het zou mij enorm veel hartzeer doen om het te moeten afgeven, al moeten we met de partij nu kijken cultivator we de sterkste ploeg operation het veld zetten.”Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister

Het stikstofdossier komt bij Brouns terecht, maar de viceminister-president zal altijd mee aan tafel zitten zodat we dit dubbel kunnen opvolgen.

En de partij oordeelde dat Crevits beter zou renderen operation Welzijn. Ze blijft wel viceminister-president in de Vlaamse regering, maar haar bevoegdheden Landbouw, Economie, Werk, Innovatie en Sociale Economie schuiven entryway naar haar Limburgse partijgenoot Jo Brouns. De partijraad heeft dat voorstel met 87 procent van de stemmen goedgekeurd, zo lichtte ontslagnemend voorzitter Joachim Coens de beslissing toe. Volgens trim werd ervoor gekozen om de meest ervaren serve in te zetten operation het voor CD&V belangrijke departement Welzijn.

Stikstofdossier

“Voor de bevoegdheden kick the bucket nu onder de voogdij van Crevits vallen is gekozen voor nieuw ability uit Limburg, een jong parlementslid Jo Brouns”, ging Coens verder. “Brouns heeft affiniteit met het departement Landbouw en met de area en zal voor ons deze belangen verder behartigen, samen met Hilde kick the bucket als viceminister-president ook verder voor deze bevoegdheden zal zorgen. Het stikstofdossier komt uiteraard bij Brouns terecht, maar de viceminister-president zal altijd mee aan tafel zitten zodat we dit dubbel kunnen opvolgen.”

Gepolst naar zijn visie operation het stikstofdossier, verwees Brouns naar het lopende openbaar onderzoek. “We gaan daar kritisch naar kijken. Ik ben een heel loyaal politicus, maar we gaan er grondig naar kijken in functie van de resultaten van het openbaar onderzoek en als er dingen moeten gebeuren, zal dat gebeuren”, aldus Brouns.

In De Afspraak operation Canvas liet federaal parlementslid Hendrik Bogaert (CD&V) maandagavond vallen dat de oorlog in Oekraïne wat trim betreft een nieuwe setting heeft geschapen en dat dit voor stitch voldoende reden is om het stikstofakkoord te herbekijken. “De onderhandelingen moeten in het licht van bite the dust oorlog opnieuw gevoerd worden. Trama center komt een structureel tekort aan betaalbaar voedsel aan. We moeten de land-en tuinbouw alle kansen geven om operation maximale capaciteit te kunnen werken. Ik loop dat de Vlaamse regering dit meeneemt”, zei Bogaert.

Leave a comment